1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Linh Tran

“CARGOEXPRESS ở gần nhà nên cũng thường ra gửi. Ở đây chính sách đền bù và các thông tin quy định công khai rõ ràng cho khách biết trước nên mình rất thích và sử dụng hơn 1 năm nay. Thà mất lòng trước được lòng sau, chứ gửi nhiều chỗ cứ hứa hẹn đủ thứ mà kết quả nhận được thì không bao nhiêu.”