Bước 1
Người mua nhập link chi tiết
Sản Phẩm cần mua
Bước 2
Người mua tạo đơn hàng &
Thanh toán tiền hàng
Bước 3
CargoExpress vận chuyển quốc tế
& Khai báo hải quan
Bước 4
CargoExpress giao hàng tận nhà &
Thu phí vận chuyển