$5.9 / Kgs khi gửi hàng phi mậu dịch từ Mỹ về Việt Nam áp dụng từ ngày [01/06/2020 đến hết ngày 31/12/2020]. Xem chi tiết.   

55% of sales come from organic search. Search traffic is the biggest revenue source for the company.

55% of sales come from organic search. Search traffic is the biggest revenue source for the company.