Công Ty Cargo Express xin thông báo:
Cty chúng tôi hiện đã vận chuyển hàng về bình thường 2 chuyến vào thứ 2 và thứ 6 mỗi tuần.
Đồng thời chúng tôi đã cập nhập bảng giá mới, áp dụng kể từ ngày 01/06/2018.
Đối với quý khách đã và đang sử dụng dịch vụ vận chuyển của Cty trong thời gian qua, chúng tôi sẽ giảm thêm 5%
như một lời tri ân quý vị đã đồng hành với Cty trong thời gian khó khăn vừa qua.
   

This website achieved Google ranking in four months: Ranks #1-#3 for keyword “Opertray”

This site applies a smart SEO strategy to acquire online clients via long-tail search terms that target visitors with specific design needs.

55% of sales come from organic search. Search traffic is the biggest revenue source for the company.

Paid Search work continues to contribute to our online commercial success. Raising the online visibility and brand recognition.

This website achieved Google ranking in four months: Ranks #1-#3 for keyword “Opertray”

This site applies a smart SEO strategy to acquire online clients via long-tail search terms that target visitors with specific design needs.

55% of sales come from organic search. Search traffic is the biggest revenue source for the company.

Paid Search work continues to contribute to our online commercial success. Raising the online visibility and brand recognition.

 
YÊU CẦU BÁO GIÁ
TRONG 9 PHÚT
img
Hỗ trợ